Loxysoft flow:

SE TILL ATT RÄTT
PERSON GÖR
UPPGIFTEN

Loxysoft Flow är en webbaserad programvara som ser till att alla inom organisationen arbetar så effektivt som möjligt. Du kan vara säker på att rätt person arbetar med rätt uppgift vid rätt tillfälle. Utöver alla funktioner som finns i ett traditionellt CRM innehåller Flow även verktyg för att förbättra dina sälj- och kundrelationer. På så sätt skapar du fler lönsamma affärer!

LÄS MER »
image discription

Identifiera
flaskhalsar

open

Flow ger dig statistik som gör att du kan se var en trång sektor finns som kan behöva extra resurser.

lÄS MER »
image discription

minimera
onödigt brus

open

Med Flow visas endast den absolut nödvändigaste informationen som krävs för att uppgiften ska utföras.

lÄS MER »
image discription

kontrollera din
kundstock

open

Följ kunden genom kundlivscykeln och säkerställ att rätt uppgift utförs vid rätt tidpunkt.

lÄS MER »

Alla arbetar för företagets bästa

Flow säkerställer att alla inom organisationen arbetar så effektivt som möjligt. Via ett optimalt arbetsflöde som är anpassat för din organisation arbetar rätt personer med rätt uppgifter vid rätt tidpunkt. Flow serverar samtidigt relevant information som krävs för att uppgiften ska kunna utföras.

lÄS MER »

sälj mer genom ökad effektivitet

Uppnå ”Flow” genom att fokusera på en sak i taget. Flow berättar vad du ska göra utan att glömma bort det där andra du skulle komma ihåg. Genom att fokusera på en sak i taget minskar stressen och ger bättre kvalité i utförandet. Medarbetare får stöd i att fokusera på rätt uppgifter och mindre tid går åt till att leta reda på vad som ska göras. Uppgifterna hittar medarbetaren i stället.

lÄS MER »
image discription

Vem har gjort
vad och när?

open

Ansvarig person kan enkelt se vad olika medarbetare gjort med en kund och i vilket sammanhang.

lÄS MER »
image discription

förbättra dina
kundrelationer

open

Sortera undan alla anteckningsblock och pärmar. Flow samlar all viktig kundinfomation på samma ställe.

lÄS MER »
image discription

inget faller
mellan stolarna

open

Inget glöms bort. Flow hjälper dig att hålla koll på när det är dags att bearbeta nästa uppgift.

lÄS MER »